Jätelaki uudistui kesällä 2021. Lainmuutoksen myötä Oy Botniarosk Ab tulee hoitamaan pakkausjätteiden erilliskeräyksen. Taajama-alueiden vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöillä tulee olla jäteastiat 

  • paperi- ja kartonkipakkauksille
  • lasille
  • muoville
  • ja metallipakkauksille 

Pakkausjätteiden erilliskeräys koskee myös asumisyksikköjä. 

Botniaroskin toiminta-alueella pakkausjätteiden keräys alkaa 1.9.2023. 

Lisää tietoa on tulossa lähiaikoina.