Biojätteen lajittelu koskee taajamien taloyhtiöitä, joissa on vähintään viisi asuntoa. Biojätteen lajittelu alkoi käytännössä 1.7.2022. 

Taloyhtiön koko
Biojätettä lajitellaan vähintään viiden asunnon kerros- tai rivitaloissa. Jos taloyhtiöllä on esimerkiksi kolme kolmen asunnon taloa samalla kiinteistöllä, ja ne käyttävät samaa jätepistettä, on asuntomäärä vähintään viisi ja kaikki yhteisesti kuuluvat biojätekeräyksen piiriin. Sen sijaan jos esim. rivitalossa jokaisella asunnolla on oma jäteastia, ei biojätteen erilliskeräys koske heitä.

Kompostointi
Jos taloyhtiö kompostoi biojätteensä, voi biojätteen erilliskeräyksestä hakea vapautusta jätelautakunnalta.

Jäteastia ja tyhjennystilaus
Botniarosk tarjoaa taloyhtiöille ilmaisen 140 litran biojätteen jäteastian. Jäteastian saa tilattua omalta jätteenkuljetusyritykseltä, samalla kun sopii tyhjennyksistä. 

Sopiva määrä astioita ja tyhjennystaajuus
Biojätteen astioita ja tyhjennystaajuus on arvioitu seuraavanlaiseksi:

  • 5–10 asunnon talo 1 biojäteastia ja tyhjennys joka toinen viikko
  • 10–20 asuntoa 1 biojäteastia ja tyhjennys joka viikko
  • 20–30 asuntoa 2 biojäteastiaa ja tyhjennys joka viikko

Biojätetelineet ja -pussit
Biojätepusseja sekä telineitä voi hakea veloituksetta hyötykäyttöasemilta.