Jäteastian tyhjennyssopimus

Jokaisella kotitaloudella tulee olla poltettavan jätteen jäteastia, ja tyhjennykset sille. Astian tyhjennyksistä sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

 Jätteenkuljetusyritysten yhteystiedot

Tyhjennysvälit

Jäteastia tulee tyhjentää vähintään joka toinen viikko. Talviaikaan, eli lokakuusta huhtikuun loppuun, voi tyhjennysväli olla enimmillään neljä viikkoa, kunhan jäte mahtuu jäteastiaan. Yhden tai kahden hengen talouksissa jos jätettä tulee vähän, voi tyhjennysväli olla neljä viikkoa ympäri vuoden.

Jos biojäte kompostoidaan lämpöeristetyssä kompostorissa, voi jätelautakunta myöntää pidennetyn tyhjennysvälin. Tyhjennysväli voi pisimmillään olla kahdeksan viikkoa, ja pidennystä haetaan Suupohjan jätelautakunnalta.

 Jätelautakunnan lomakkeet

Yhteisen jäteastian käyttö

Jos jätettä tulee vähän, on mahdollista sopia lähikiinteistöjen kanssa yhteisen jäteastian käytöstä, eli kimpasta. Kimppa-astian käyttäjät voivat asua taajama-alueella enintään kilometrin päässä toisistaan, ja haja-asutusalueella kolmen kilometrin.

Ilmoita kimpasta tai siitä luopumisesta Suupohjan jätelautakunnalle.

Jätelautakunnan lomakkeet 

Muut jätteet

Kodin poltettavan jätteen astiaan laitetaan kierrätyskelvoton, polttokelpoinen päivittäinen jäte. Muita jätteitä vastaanotetaan mm. ekopisteillä ja hyötykäyttöasemilla.