Ekomaksu on jätelain mukainen jätehuollon perusmaksu. Ekomaksua maksavat kaikki alueen kotitaloudet sekä vapaa-ajan asunnon omistavat. Ekomaksu laskutetaan kerran vuodessa.

Ekomaksulla katetaan mm. jätteiden vastaanottopisteistä, vaarallisen jätteen vastaanotosta sekä jäteneuvonnasta ja -tiedotuksesta koituvia kustannuksia. Sillä katetaan myös jätehuoltoviranomaisen toiminta. Sillä ei kateta pihasta noudettavien jätteiden kuljetusta ja käsittelyä.

Ekomaksu

 

Vapaa-ajan asunnolla jätteet lajitellaan samoin kun kotonakin. Päivittäinen talousjäte kuuluu poltettavan jätteen astiaan, ja muut jätteet toimitetaan ekopisteille tai hyötykäyttöasemalle, sen mukaan mitä ne ovat.

 

Poltettavan jätteen asianmukaiseen hoitamiseen on useita eri vaihtoehtoja:

 

1. Oma jäteastia vapaa-ajan asunnolle

Kun mökillä oleskellaan paljon ja mökille on tie, on mukavin ratkaisu hankkia oma jäteastia. Jäteastian tyhjentämisestä tehdään sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa sille ajalle kun kesämökillä ollaan.

 

2. Kimppa-astia

Kaksi tai useampi lähekkäin sijaitsevaa kiinteistöä voi sopia yhteisen jäteastian käytöstä. Joillain mökkialueilla kimppa-astioita saattaa myös olla esimerkiksi kesämökki-, tie- tai kyläyhdistyksellä. Yhteisen astian käytöstä tehdään Suupohjan jätelautakunnalle kirjallinen ilmoitus.

Suupohjan jätelautakunnan lomakkeet 

 

3. Vapaa-ajan asukkaiden lukolliset poltettavan jätteen astiat

Vapaa-ajan asukkaiden on mahdollista lunastaa avain lukollisiin poltettavan jätteen astioihin, joita löytyy Botniaroskin toiminta-alueelta yli kahdeltakymmeneltä eri pisteeltä. Astioiden käyttö soveltuu parhaiten niille, joiden on hankala saada omaa astiaa esim. vapaa-ajan asunnon huonojen tieyhteyksien takia.

Palvelun käyttö on maksullista.

Lisää palvelun käyttöönotosta

 

4. Poltettava jäte hyötykäyttöasemalle

Vapaa-ajan asuntojen poltettavaa jätettä vastaanotetaan hyötykäyttöasemilla niiden aukioloaikona, ympäri vuoden.

Hyötykäyttöaseman hinnasto

Hyötykäyttöasemien osoitteet ja aukioloajat

 

5. Kodin jäteastia

Jos matka mökiltä kotiin on lyhyempi kuin matka hyötykäyttöasemalle, tai matka muuten kulkuyhteyksien kannalta luonnollisempi vaihtoehto, voi poltettavan jätteen viedä omaan jäteastiaan. Kodin jäteastialla tulee olla jätehuoltomääräysten mukaiset tyhjennykset.

 

Muut jätteet

Muut jätteet lajitellaan ja toimitetaan oikeille vastaanottopisteille. Ekopisteille lasipakkaukset, metalli ja paperi. Hyötykäyttöasemilla vastaanotetaan vaarallisia jätteitä, hyötyjätteitä sekä kaatopaikkajätettä.

Ekopisteet

Hyötykäyttöasemien osoitteet ja aukioloajat