2020  KUVAUS YHTIÖSTÄ
Toimitusjohtajan katsaus ....................................................................3
Oy Botniarosk Ab ................................................................................. 4
Toimintapolitiikkamme ........................................................................5
Hallitus ...................................................................................................5
Organisaatio ..........................................................................................6
PALVELUT JA TUOTTEET
Kierrätyspisteet, palvelut ja kuljetus ..............................................6–7
Jätekeskus .............................................................................................7
Käsittely ja hyödyntäminen ............................................................ 8–9
SOSIAALINEN VASTUU
Tiedotus ja neuvonta ..........................................................................10
Henkilöstö ............................................................................................11
YMPÄRISTÖVASTUU............................................................... 12–13
TALOUDELLINEN VASTUU
Tilinpäätös......................................................................................14–23