Äpplen kan avnjutas som de är, man kan konservera eller göra saft av dem, eller så kan man dela med sig till andra. Maskätna äpplen eller äpplen som har blivit över kan lämnas till Botniarosks återvinningsstationer eller avfallscentralen i Östermark. Äpplen och annan fallfrukt från trädgården lämnas kostnadsfritt till återvinningsstationen. Det spelar ingen roll i vilken typ av paket, påse eller annan typ av förpackning äpplena transporteras till återvinningsstationen, men på återvinningsstationen slängs de i äppelcontainern utan påsar eller lådor. Containrarna levereras till Stormossen, där äpplena används som råvara för biogas och kompostjord.

Äpplen kan även komposteras hemma, och små mängder kan läggas i bioavfallskärlet eller i kärlet för brännbart avfall. Tänk bara på att inte fylla sopkärlet så mycket att det blir för tungt. Ett för tungt kärl kan gå sönder i samband med tömningen och utgör en säkerhetsrisk för den som tömmer kärlet.

Byggarbetet på återvinningsstationen i Kaskö pausar i väntan på kabelarbeten, så det går bra att lämna äpplen, ris och trädgårdsavfall till återvinningsstationen, på samma sätt som på övriga återvinningsstationer. När man besöker återvinningsstationen ska man dock tänka på att vara extra försiktig, för även om det för tillfället inte utförs något byggarbete där är återvinningsstationen ännu inte klar.

Höstens jippodagar anordnas på Botniarosks återvinningsstationer i augusti, och denna gång ligger fokus på mottagning av uttjänta textilier. Textilierna sorteras utifrån skick, antingen som avlagda textilier som går till fiberåtervinning eller som lump som går till energiåtervinning.

Avlagda textilier förädlas på mekanisk väg till returfiber, som kan användas som råvara i tillverkning av nya produkter som garn, fibertyg och isoleringsmaterial. Eftersom textilier lätt blir förstörda och en del av förädlingsarbetet fortfarande sker manuellt är det viktigt att det material som sorteras som avlagda textilier håller rätt kvalitet. Rena, torra, utslitna eller trasiga kläder och hemtextilier kan alltså lämnas till insamlingen av avlagda textilier. Linjerna i förädlingsanläggningen kan behandla byxor, skjortor, lakan och handdukar. Däremot hör inte mattor, bälten, underkläder, täcken och mjuka leksaker hemma i insamlingen av avlagda textilier. Våta, mögliga eller starkt luktande textilier eller textilier som innehåller skadedjur får inte heller lämnas till insamlingen. Avlagda textilier ska packas i en försluten plastpåse eller sopsäck.

Det ställs inte lika höga kvalitetskrav på lump, som i stort sett kan innehålla allt textilavfall som inte hör hemma i avlagda textilier.

Som lump räknas förutom kläder och hemtextilier trasmattor och skumgummimadrasser samt täcken och kuddar som inte innehåller dun.

Textilier som läggs i lump behöver inte vara rena, och eftersom de skickas till energiåtervinning behöver de inte heller läggas i påsar eller förpackas på annat vis.

Saker till välgörenhet tas inte längre emot under jippodagarna. Användbara textilier, saker och sportutrustning säljs numera ofta på loppis, lämnas till UFF:s klädinsamling eller skänks till någon i bekantskapskretsen, och därmed har behovet av separat insamling under jippodagarna minskat.

Bötom To 18.8 kl. 14-18
Jurva Ti 16.8 kl. 12-18
Kaskö Ons 17.8 kl. 14-19
Kauhajoki Må 15.8 kl. 13-19 OCH Lö 20.8 kl. 9-14
Kristinestad To 18.8 kl. 13-19
Närpes Ti 16.8 kl. 13-19
Storå Fre 19.8 kl. 14-18
Östermark Ons 17.8 kl. 12-18

Vi tar emot kostnadsfritt från hushåll:

AVLAGDA TEXTILIER

Tvättade, torra

 • jackor, byxor, kjolar och skjortor
 • lakan, handdukar och bordsdukar

LUMP

 • kläder, gardiner, lakan och annat sänglinne
 • skumgummimadrasser
 • täcken och kuddar som inte innehåller dun
 • trasmattor

FÖLJANDE SKA INTE LÄGGAS I AVLAGDA TEXTILIER:

 • skor, mattor, väskor, bälten
 • strumpor, strumpbyxor, underkläder
 • kramdjur, kuddar
 • fuktiga, mögliga och starkt luktande textilier eller textilier som innehåller skadedjur

FÖLJANDE SKA INTE LÄGGAS I LUMP:

 • skor
 • regnkläder som innehåller pvc
 • läder eller konstläder
 • duntäcken och dunkuddar

Eftersom lump skickas till energiåtervinning behöver den inte vara tvättad eller hel.

Fibrerna i de avlagda textilierna tas till vara och används som råvara i nya textilier. Eftersom allt ännu inte kan återvinnas som material och en del arbetsmoment utförs manuellt är det viktigt att materialet i de textilier som ska återvinnas är rent och torrt och lämpar sig för återvinning. Hål och fläckar som inte går bort i tvätten påverkar inte behandlingsprocessen.

Textilierna skickas till Sydvästra Finlands Avfallsservices lager för avlagda textilier och därifrån vidare till pilotanläggningen för avlagda textilier i Pemar.

Eftersom lump skickas till energiåtervinning behöver den inte vara tvättad eller hel.

Bioavfallspåsar, påshållare och sorteringsanvisningar delas just nu ut till de bostadsbolag som omfattas av bioavfallsinsamlingen i tätorter. Varje bostad får en egen påshållare, en bunt med påsar (80 påsar) och anvisningar.

Snart sorterar vi bioavfall!

Med anledning av att Botniarosk Ab:s mångåriga verkställande direktör går i pension har styrelsen utsett biokemist Rasmus Hautala till ny verkställande direktör. Han har gedigen erfarenhet av cirkulär ekonomi, och senast har han jobbat med ett projekt med fokus på näringslivets övergång till cirkulär ekonomi. Hautala börjar jobba på Botniarosk i september.

Mottagningen av ris och trädgårdsavfall kommer att vara tillfälligt stängd på återvinningsstationen i Kaskö i sommar under de cirka tre veckor som ändringsarbeten utförs på stationen. Det är alltså bra att vara ute i god tid med sitt trädgårdsavfall. Övrigt avfall som normalt tas emot går dock bra att lämna till återvinningsstationen, och man kan även använda Botniarosks återvinningsstationer i närliggande kommuner samt avfallscentralen i Östermark. Ändringsarbetena utförs preliminärt under perioden 20.7–10.8.

En av de större ändringarna är bygget av en körramp på återvinningsstationen. När ändringsarbetena är klara kan man köra fram med bil till containrarna och släppa ner sitt avfall i dem till exempel från en släpkärra. Då behöver till exempel toalettstolar som ska lämnas till återvinning inte längre bäras uppför trappor. I samband med ändringsarbetena läggs även trafiken om så att den blir enkelriktad, och återvinningsstationen får separata portar för infart och utfart. Mottagningskapaciteten för ris och trädgårdsavfall utökas, och belysningen på området byts ut mot LED-belysning med lägre energiförbrukning.

Medan ändringsarbetena pågår omdirigeras trafiken, och det görs även ändringar i mottagningen av avfallet. Kunderna är välkomna till återvinningsstationen även under ändringsarbetena, och återvinningsstationens personal hjälper till och informerar om var avfallet hör hemma.

Komposteringsanmälan görs till Sydösterbottens avfallsnämnd.

I nuläget görs komposteringsanmälan endast då:

 • du ansöker om förlängda tömningsintervaller för det brännbara kärlet
 • det är frågan om ett bostadsbolag (minst 5 lägenheter) inom en tätort, som komposterar sitt bioavfall i stället för att delta i separat insamling

Kompostanmälningar, förutsatta av den nya avfallsförordningen, tas emot från och med 1.1.2023. Anmälningarnas tillvägagångssätt informeras noggrannare i slutet av året då avfallshanteringens föreskrifter har blivit förnyade.

Bötom                              
To 19.5 kl 14─18 

Jurva            
Ti 17.5 kl 12─18 

Kaskö                               
Ons 18.5 kl 14─19 

Kauhajoki             
Må 16.5 kl 13─19
Lö 21.5 kl 9─14 

Kristinestad         
Lö 14.5 kl 9─14 

Närpes                             
Ti 17.5 kl 13─19 

Storå                                
Fre 20.5 kl 14─18 

Östermark          
Lö 14.5 kl 9─14      

MAJ

Bötom                              
To 19.5 kl 14─18 

Jurva            
Ti 17.5 kl 12─18 

Kaskö                               
Ons 18.5 kl 14─19 

Kauhajoki             
Må 16.5 kl 13─19
Lö 21.5 kl 9─14 

Kristinestad         
Lö 14.5 kl 9─14 

Närpes                             
Ti 17.5 kl 13─19 

Storå                                
Fre 20.5 kl 14─18 

Östermark          
Lö 14.5 kl 9─14      

AUGUSTI

Bötom                              
To 18.8 kl 14─18 

Jurva                                
Ti 16.8 kl 12─18 

Kaskö                               
Ons 17.8 kl 14─19 

Kauhajoki             
Må 15.8 kl 13─19
Lö 20.8 kl 9─14 

Kristinestad         
To 18.8 kl 13─19 

Närpes                             
Ti 16.8 kl 13─19 

Storå                                
Fre 19.8 kl 14─18 

Östermark          
Ons 17.8 kl 12─18                 

Botniarosk har tagit fram ett nytt gratis mobilspel för elever i årskurs 1 – 3. Spelet lär ut om sopsortering och uppmuntrar spelarna att fundera över hur dom själva kan minska på uppkomsten av avfall i sitt närområde. Instruktioner för hur du använder spelet finns på webbplatsen botniarosk.fi och spelet är byggt på Seppo-spelplattformen.

Spelet handlar om Botniarosks groda Fraku och handlingen utspelar sig i grodans hem där han bor tillsammans med sin pappa och storasyster. Tillsammans med den strax 8 år fyllda Fraku, skall spelarna planera ett födelsedagskalas som producerar så lite avfall som möjligt. Uppgifterna i Frakus födelsedagskalas ges via röstmeddelanden och dessa läses upp av Fraku grodan själv. Pappan och storasystern figurerar även i spelet.

Spelet är mångsidigt uppbyggt, med varierande uppgifter, för att göra inlärningen så intressant som möjligt. Förutom att planera kalaset får spelarna bekanta sig med vilka sopor som skall sättas i det brännbara kärlet, hurudant avfall som hör hemma vid ekopunkten samt vad som händer med vårt avfall efter att vi sorterat det. 

Instruktioner till hur man tar spelet i bruk finns att hittas på vår hemsida.