Äpplen kan avnjutas som de är, man kan konservera eller göra saft av dem, eller så kan man dela med sig till andra. Maskätna äpplen eller äpplen som har blivit över kan lämnas till Botniarosks återvinningsstationer eller avfallscentralen i Östermark. Äpplen och annan fallfrukt från trädgården lämnas kostnadsfritt till återvinningsstationen. Det spelar ingen roll i vilken typ av paket, påse eller annan typ av förpackning äpplena transporteras till återvinningsstationen, men på återvinningsstationen slängs de i äppelcontainern utan påsar eller lådor. Containrarna levereras till Stormossen, där äpplena används som råvara för biogas och kompostjord.

Äpplen kan även komposteras hemma, och små mängder kan läggas i bioavfallskärlet eller i kärlet för brännbart avfall. Tänk bara på att inte fylla sopkärlet så mycket att det blir för tungt. Ett för tungt kärl kan gå sönder i samband med tömningen och utgör en säkerhetsrisk för den som tömmer kärlet.

Byggarbetet på återvinningsstationen i Kaskö pausar i väntan på kabelarbeten, så det går bra att lämna äpplen, ris och trädgårdsavfall till återvinningsstationen, på samma sätt som på övriga återvinningsstationer. När man besöker återvinningsstationen ska man dock tänka på att vara extra försiktig, för även om det för tillfället inte utförs något byggarbete där är återvinningsstationen ännu inte klar.