Tillverkarna och importörerna av förpackningar ansvarar för återvinningen av förpackningar i Finland. Finlands förpackningsåtervinning Rinki Ab sköter insamlingen för producenternas räkning. Kommunala avfallsbolag kan om de så önskar komplettera Rinkis insamling, och inom vårt område driver Botniarosk mer än 60 ekopunkter i egen regi. Från Rinkis och Botniarosks ekopunkter levereras avfallet till återvinning.

Följande avfall lämnas till ekopunkterna:

 

Glasförpackningar:

Färgade och ofärgade glasburkar och glasflaskor.

Små metallföremål:

Konservburkar, dryckesburkar av aluminium, formar och folie, kastruller, stekpannor, tomma sprayburkar och färgburkar av metall.

Returpapper:

Dagstidningar, tidskrifter, reklam, pocketböcker och inbundna böcker utan pärmar.

 

Förutom dessa kan följande lämnas till Rinkis ekopunkter:

Kartongförpackningar:

Pappkartonger, kartongförpackningar, t.ex. mjölk- och saftförpackningar, fling- och kexpaket, engångskärl av kartong samt kartongrullar från toalettpapper och hushållspapper.

Plastförpackningar till vissa Rinki-ekopunkter:

Yoghurtburkar, smöraskar, förpackningar för pålägg, ost och färdigmat, tvättmedels-, schampo- och tvålförpackningar, plastflaskor och plastpåsar.

Ekopunkterna

Vid några ekopunkter finns även UFF:s kärl för klädinsamling samt kärl för brännbart avfall från fritidsbostäder.

UFF:s kärl för klädinsamling

Låsförsedda kärl för brännbart avfall från fritidsbostäder