Sorteringen av bioavfall gäller bostadsbolag med minst fem bostäder i tätorter.

När?
I praktiken startar sorteringen av bioavfallet den 1 juli 2022. I maj beställs insamlingskärlen och ingås tömningsavtal med ett sophämtningsföretag, och kärlen samt tillbehörspaketen till bostäderna levereras i juni innan sorteringen kör igång.

Tätorter
Botniarosk har beställt uppgifter om tätorter till sitt kundregister, och vid behov kan du kontrollera om ett bostadsbolag ligger i en tätort genom att kontakta vår kundtjänst. På nätet finns även kostnadsfria tjänster där du kan kontrollera enskilda adresser. Här kan du till exempel kontrollera om ditt bostadsbolag ligger i en tätort:
Paikkatietoaineistojen latauspalvelu - LAPIO (ymparisto.fi)
Tjänsten finns bara på finska.

Bostadsbolagets storlek
Bioavfallet sorteras för sig i flervånings- eller radhus med minst fem bostäder. Om ett bostadsbolag till exempel består av tre hus på samma fastighet med tre bostäder i varje hus och husen använder samma insamlingskärl är antalet bostäder minst fem, och då omfattas de gemensamt av bioavfallsinsamlingen. Den separata insamlingen av bioavfall gäller däremot inte exempelvis för ett radhus där varje bostad har ett eget sopkärl.

Kompostering
Om bostadsbolaget komposterar sitt bioavfall kan det ansöka om befrielse från den separata insamlingen av bioavfall av avfallsnämnden.

Beställning av sopkärl och tömningar
Bostadsbolagen får gratis ett 140 liters bioavfallskärl som bekostas av Botniarosk. Sopkärlet kan beställas av det egna sophämtningsföretaget, och samtidigt kan man ingå avtal om tömningarna. Beställningarna bör göras i maj 2022.

Rätt antal kärl och tömningsintervall
Antalet bioavfallskärl och tömningsintervallen har uppskattats enligt följande:

  • fastighet med 5–10 bostäder: 1 bioavfallskärl, tömning varannan vecka
  • fastighet med 10–20 bostäder: 1 bioavfallskärl, tömning varje vecka
  • fastighet med 20–30 bostäder: 2 bioavfallskärl, tömning varje vecka

Korgar och påsar till matavfallet
Botniarosk kommer att leverera tillbehörspaket till bostadsbolagen med bioavfallspåsar för cirka ett halvår samt därtill hörande lättanvända korgar.