Farligt avfall innehåller ämnen som redan i små mängder kan vara skadliga för såväl människor som miljö. Farligt avfall känner du igen på märkningen. Ibland saknas märkning, men om du misstänker att ditt avfall är farligt, ta hand om det på rätt sätt.

Hantera och förvara farligt avfall på följande sätt:

 • Förvara farligt avfall i originalförpackningen – på den anges ämnets farliga egenskaper
 • Följ bruksanvisningen och förvarings- och destruktionsanvisningarna på förpackningen
 • Blanda inte ihop olika typer av farligt avfall, bränn inte farligt avfall och häll inte ut det i avloppet
 • Förvara farligt avfall utom räckhåll för barn
 • Farligt avfall lämnas i första hand till återvinningsstationen.

MOTTAGNING AV FARLIGT AVFALL

 • Sprängämnen till polisen
 • Fyrverkeripjäser till importören eller försäljaren
 • Oanvända mediciner till apoteket
 • Batterier till de butiker som säljer dem
 • Övrigt till återvinningsstationen

FAROSYMBOLER

Följande är farligt avfall:

I GARAGET, FÖRRÅDET osv.

 • Olja och oljefilter
 • Kylar-, broms- och kopplingsvätska
 • Bilbatterier
 • Bensin
 • Spolarvätska
 • Aerosolförpackningar med innehåll kvar
 • Målarfärg och lack
 • Träimpregneringsmedel
 • Lim
 • Lösningsmedel (terpentin, thinner, aceton)
 • Bekämpningsmedel
 • Svavelsyra, saltsyra och andra syror

HEMMA

 • Starka tvätt- och rengöringsmedel
 • Handdesinfektionsmedel
 • Nagellack och nagellacksborttagningsmedel
 • Hårspray och andra aerosoler
 • Insektsmedel
 • Lysrör och lysrörslampor
 • Lågenergilampor

► Lämnas till återvinningsstationen.

Om det finns innehåll kvar i förpackningen är det farligt avfall.

Tomma förpackningar sorteras efter material, till exempel som brännbart avfall eller metall.

ÖVRIGT:

Nyårstenn

►lämna gammalt tenn till återvinningsstationen. Det tenn som säljs i butik i dag innehåller inget hälsofarligt bly, men kan ändå läggas i tenninsamlingen på återvinningsstationen.

Asbest

► mindre än 30 liter förpackad asbest lämnas till återvinningsstationen. Större mängder levereras förpackade till avfallscentralen i Östermark. Avgift för avfallet enligt prislista.

Tryckimpregnerat trä

► under 1 m³ i max. en meters bitar lämnas till återvinningsstationen. Större mängder levereras till avfallscentralen i Östermark. Avgift för avfallet enligt prislista.