Rad- och flervåningshus ska ha ett eller flera sopkärl för brännbart avfall. Sommartid, det vill säga från maj till slutet av september, ska kärlen tömmas med 1–2 veckors intervall och övriga tider med 1–4 veckors intervall. Avtal om tömning ingås med ett sophämtningsföretag.

Sophämtningsföretag

Separat sortering av bioavfall från den 1 juli 2022.

I bostadsbolag sorteras och samlas följande avfall in för sig:

Antal lägenheter

 

Avfallsslag som samlas in

1–4 lägenheter

pikkuvihreä

Brännbart avfall

5 eller fler i tätorter, fr.o.m. 1.7.2022

pikkuvihreäbiojäte

Brännbart avfall
Bioavfall

5 eller fler i tätorter, fr.o.m. 1.7.2023

pikkuvihreäbiojätemetallisekajätekartonkimuovipakkaukset

Brännbart avfall
Bioavfall
Metallförpackningar
Glasförpackningar
Kartongförpackningar
Plastförpackningar

10 eller fler pikkuvihreämetallisekajätekartonki Brännbart avfall
Metallförpackningar
Glasförpackningar
Kartong- eller pappförpackningar

Förutom dessa avfallsslag samlas papper in från fastigheter på det sätt som föreskrivs i 49 och 50 § i avfallslagen.

Tömningsintervall för avfall som sorteras och samlas in för sig:

Avfall som sorteras

Tömningsintervall sommartid
1.5–30.9

Tömningsintervall vintertid
1.10–30.4

Brännbart avfall

1–2

1–4

Bioavfall

1–2

1–4

Kartongförpackningar

1–8

1–16

Metallförpackningar och små metallföremål

1–8

1–16

Glasförpackningar

1–8

1–16

Plastförpackningar

1–8

1–16

Pappförpackningar

1–24

1–24

 

Övrigt avfall

Övrigt avfall lämnas till bland annat återvinningsstationerna.