Avgifterna inkluderar moms och eventuell avfallsskatt. Med ”högst” avses den mängd som vi högst kan ta emot av en kund per besök.

Fr.o.m. den 1 januari 2018


MATERIAL SOM TAS EMOT

AVGIFT

Asbest, väl förpackad, högst 30 liter

gratis

Betong och tegel, högst 1 m³

gratis

Krattningsavfall till återvinningsstationerna, i Östermark till avfallscentralen. Mottagning under den snöfria årstiden.

gratis

Spillolja, högst ett fat (200 liter)

gratis

Deponiavfall, högst 1 m³

22 €/m³, minimiavgift 2 € (under 50 liter)

Takpapp, högst 50 liter, vilket motsvarar cirka en så

gratis

Gipsskivor, högst 3 st.

gratis

Impregnerat trä (inte stolpar eller järnvägssyllar), högst 1 m³

gratis

Konfidentiella dokument, 1–2 pärmar

gratis

Konfidentiella dokument, 3–10 pärmar

3 €/pärm

Metall, högst 3 m³

gratis

Plastförpackningar från hushåll

gratis

Kartong, högst 1 m³

gratis

Papper, högst 3 m³

gratis

Träavfall, högst 3 m³

gratis

Ris till återvinningsstationerna, i Östermark till avfallscentralen. Mottagning under den snöfria årstiden.

gratis

Skrymmande brännbart avfall, högst 3 m³

13 €/m³

Elapparater, högst tre likadana på en gång

gratis

Planglas (fönsterglas), högst 0,5 m³

gratis

Farligt avfall, högst 100 kg

gratis

Olje- och vattenblandning, högst ett fat (200 liter)

gratis

Mottagningsavgifterna betalas antingen på plats med betalkort eller mot faktura. Om den slutsumma som ska faktureras är mindre än 40 euro (moms 0 %) tillkommer en faktureringsavgift på 3 euro (+ moms).

 

BRÄNNBART AVFALL FRÅN FRITIDSBOENDE

Fritidsboende kan lämna sitt brännbara avfall till återvinningsstationerna mot en avgift.

Under 20 liter

1 €

20–60 liter

2 €

61–100 liter

3 €

101–200 liter, högst

6 €

Mottagningsavgifterna betalas antingen på plats med betalkort eller mot faktura. Om den slutsumma som ska faktureras är mindre än 40 euro (moms 0 %) tillkommer en faktureringsavgift på 3 euro (+ moms).