1.1.2020

FARLIGT AVFALL FRÅN FÖRETAG

Av företag mottas högst 100 kg farligt avfall. Med ”högst” avses den mängd som vi högst kan ta emot av en kund per besök.

Avfallsslag

Pris
(moms 0 %)

Pris
(moms 24 %)

Aerosol

2,02 €/kg

2,50 €/kg

Asbest, högst 30 liter

1,24 €/kg

1,54 €/kg

Bekämpningsmedel, skyddsmedel, gödningsmedel

3,00 €/kg

3,72 €/kg

Bilbatterier

gratis

Blandningar av olja och vatten

0,40 €/kg

0,50 €/kg

Brandsläckare, tömda eller pulver

5,10 €/kg

6,32 €/kg

Brännolja

0,50 €/kg

0,62 €/kg

Fast oljehaltigt avfall

0,80 €/kg

0,99 €/kg

Färgrester, lim, lack, lösningsmedel

1,25 €/kg

1,55 €/kg

Förorenad jord, under 100 kg

0,94 €/kg

1,17 €/kg

Kylare, broms- och glykolhaltiga vätskor

1,00 €/kg

1,24 €/kg

Laboratorieavfall och okänt farligt avfall

8,30 €/kg

10,29 €/kg

Lysrör, lågenergilampor

gratis

Spillolja, mindre än 10 procent vatten

gratis

Syror och baser

1,50 €/kg

1,86 €/kg

Växthuslampor, 100 l/100 st.

gratis

Växthuslampor, över 100 l/100 st. till avfallscentralen.

Avgiften kan betalas antingen på plats med betalkort eller mot faktura. Om den slutsumma som ska faktureras är mindre än 40 euro (moms 0 %) tillkommer en faktureringsavgift på 3 euro (+ moms).

 

ÅTERVINNINGSBART AVFALL FRÅN FÖRETAG

Med ”högst” avses den mängd som vi högst kan ta emot av en kund per besök.

Avfallsslag och mängd som tas emot

Pris
(moms 0 %)

Pris
(moms 24 %)

Betong och tegel, högst 1 m³

12,30 €/m³

15,25 €/m³

Brännbart avfall, högst 3 m³

10,48 €/m³

13,00 €/m³

Elapparater som motsvarar apparater som säljs till konsumenter, till exempel datorer. Högst tre likadana på en gång.

gratis

Gipsskivor, högst 3 st.

3,23 €/skiva

4 €/skiva

Trädgårdsavfall

3,50 €/m³

4,34 €/m³

Konfidentiella dokument, högst tio pärmar

2,42 €/pärm

3 €/pärm

Metall, högst 3 m³

gratis

 

Returkartong, högst 1 m³

4,10 €/m³

5,08 €/m³

Returpapper

gratis

Planglas, högst 0,5 m³

12,30 €/m³

15,25 €/m³

Plast förpackad i balar, balplast, högst 3 m³

33,06 €/m³

41,00 €/m³

Ris

1 €/m³

1,24 €/m³

Trä, högst 3 m³

7,26 €/m³

9,00 €/m³

 

DEPONIAVFALL

Avfallsslag och mängd som tas emot

Pris
(moms 0 %)

Pris
(moms 24 %)

Deponiavfall, högst 1 m³

17,74 €/m³

22,00 €/m³

Avgiften kan betalas antingen på plats med betalkort eller mot faktura. Om den slutsumma som ska faktureras är mindre än 40 euro (moms 0 %) tillkommer en faktureringsavgift på 3 euro (+ moms).