2020  BESKRIVNING AV BOLAGET
Verkställande direktörens översikt .....................................................3
Oy Botniarosk Ab ................................................................................. 4
Vår verksamhetspolicy .........................................................................5
Styrelse ..................................................................................................5
Organisation ..........................................................................................6
TJÄNSTER OCH PRODUKTER
Återvinningsställen, tjänster och transporter ................................6–7
Avfallscentralen ....................................................................................7
Behandling och återvinning ............................................................ 8–9
SOCIALT ANSVAR
Information och rådgivning ...............................................................10
Personal ................................................................................................11
MILJÖANSVAR........................................................................... 12–13
EKONOMISKT ANSVAR
Bokslut ...........................................................................................14–23