Till avfallscentralen i Östermark lämnas stora avfallspartier

Hushållsavfall som inte hör hemma i den egna soptunnan eller på ekopunkten lämnas i huvudsak till återvinningsstationen. Som tumregel hör ett bilsläp med avfall hemma på återvinningsstationen, medan ett traktorsläp med ett enda avfallsslag lämnas till återvinningscentralen.

Avfallet lämnas till avfallscentralen om det består av:

  • mer än 3 m³ trä eller metall eller skrymmande brännbart avfall
  • mer än 1 m³ av något av följande avfallsslag: deponiavfall, betong, tegel, tryckimpregnerat trä eller gips
  • mer än 50 liter takpapp
  • mer än 30 liter asbest

Dessutom kan följande lämnas till avfallscentralen:

  • fönster inklusive bågar
  • stubbar
  • telefonstolpar och järnvägssyllar

Adressen till avfallscentralen är Horontie 526, Östermark.

Öppettider:
Må–Ons 8.00–17.00
To 8.00–18.00
Fre 8.00–16.00

 

Hur gör jag när jag ska leverera avfall till avfallscentralen?

Avfallscentralens prislista

Transportdokument för avfall