BÖTOM

Ekopunkten vid brandstationen, Alakyläntie 4

JURVA

Ekopunkten vid busstationen, Kauppatie 8

KASKÖ

Utanför återvinningsstationen, Inre hamnen (Varvsgatan)

KAUHAJOKI

Ekopunkten i Nummijärvi (Nummijärventie 490)
Utanför återvinningsstationen (Ikkeläntie 52A)

KRISTINESTAD

Ekopunkten vid Neste, Lappfjärdsvägen 2
Alesundsvägen 2
Polisstationens parkeringsplats, Parmansgatan 13
Dagsmark: Dagsmark f.d. skola, Dagsmarkvägen 393
Skaftung: Ungdomslokalen, Skaftungvägen 303
Härkmeri: Hoxells service, Härkmerivägen 473
Sideby: Sideby bybutik, Sidebyvägen 725

NÄRPES

Norrnäs: Gamla Landsvägen 6
Nämpnäs: Nämpnäsvägen 82
Pjelax: Bäcklidvägen 10
Rangsby: Nordanåkersvägen 1
Tjärlax: Vid gamla sågen
Töjby: Töjby Skolväg 13

STORÅ

Utanför återvinningsstationen, Honkarannantie 35

ÖSTERMARK

I Luonto-Parra (Parrantie 27)
Vid återvinningsstationen (Kuorikuja 4)

 

Så här börjar du använda de låsförsedda kärlen