Ekopunkterna

Till ekopunkterna kan hushåll lämna glasförpackningar, små metallföremål och papper.

Vid Rinkis ekopunkter finns dessutom insamling av kartongförpackningar samt vid några Rinki-ekopunkter insamling av plastförpackningar.

Ekopunkternas adresser

Återvinningsstationerna

Till återvinningsstationerna kan hushåll kostnadsfritt lämna farligt avfall samt avfall som kan återvinnas. Avfall som lämnas mot avgift är brännbart avfall, deponiavfall och större mängder konfidentiella dokument.

Återvinningsstationernas adresser och öppettider

De låsförsedda kärlen för brännbart avfall från fritidsbostäder

Sommarstugeägare kan mot en avgift kvittera ut en nyckel till de låsta kärlen för brännbart avfall från fritidsboende.

Kärlen finns på följande platser

Hur får man en nyckeln till avfallskärl

Avfallscentralen i Östermark

Till avfallscentralen lämnas enstaka stora avfallspartier, i praktiken mer än ett bilsläp med ett enda avfallsslag. Dessutom fungerar den som Östermarks mottagningsställe för ris och trädgårdsavfall. Till avfallscentralen levereras även asbestavfall.

Avfallscentralens adress och öppettider

UFF:s klädinsamling

I UFF:s containrar kan du lämna hela och rena kläder, skor, leksaker och sportutrustning.

Klädinsamlingskärl finns på följande ställen