EKOAVGIFTEN FÖR RAD- OCH FLERVÅNINGSHUS

Ekoavgiften för rad- och flervåningshus omfattar fastigheter med tre eller fler bostäder. Fakturan innehåller alltid ekoavgiften för samtliga bostäder. Om en del av bostäderna står tomma, gör på följande sätt när du får fakturan:

  1. Meddela Botniarosk antalet bebodda bostäder med formuläret nedan.
  2. Korrigera slutsumman på fakturan så att den motsvarar din anmälan, det vill säga dra av ekoavgiften för de tomma bostäderna.
  3. Betala ekoavgiften. Botniarosk drar av skillnaden utifrån mottagen anmälan.

Obs! Ändringar i summorna beaktas endast om det har gjorts en anmälan om ändringen till Botniarosk.

Vi har tagit emot fakturan för ekoavgiften, och en del av bostäderna står tomma:

Faktureringsadressen eller disponenten har ändrats. Framöver ska fakturan skickas till:

Ekoavgiften: