En avfallsinnehavare/-producent som ska leverera avfall till avfallscentralen i Östermark fyller i ett transportdokument. I transportdokumentet antecknas uppgifter som är nödvändiga med tanke på övervakningen och uppföljningen, bland annat om avfallet, dess ursprung och transportören. Transportdokumentet ska följa med under hela avfallstransporten. Efter slutförd transport ges dokumentet till avfallsmottagaren, som bekräftar att avfallet har tagits emot. Om avfallet hämtas från ett hushåll ska avfallstransportören upprätta och bevara transportdokumentet i avfallsinnehavarens ställe. Transportdokumentet ska förvaras tre år efter att det har undertecknats.

Transportdokument fås av avfallscentralen och avfallstransportföretagen.

Utskrivbar transportdokument